TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA DZIECI W WIEKU OD 2,5 LAT NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA DZIECI W WIEKU OD 2,5 LAT NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA DZIECI W WIEKU OD 2,5 LAT NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

TRWAJĄ ZAPISY DO PRZEDSZKOLA DZIECI W WIEKU OD 2,5 LAT NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

Zajęcia w ramach czesnego

Angielskie zabawy
Warsztaty teatralno-aktorskie
Rytmika
Zajęcia stymulujące mechanizmy prawo i lewopółkulowe - wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
Religia


Dodatkowe

Zumba
Kurs tańcaANGIELSKIE ZABAWY

Dzieci podejmują różnego typu aktywności poznawcze, które kształtują kompetencje komunikowania się w języku angielskim.
Stosowanie formy zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych przynosi znakomite efekty. Przedszkolaki najłatwiej przyswajają obcy język przez zabawę, podczas której w naturalny sposób opanowują wymowę i intonację.  Dzieci śpiewają piosenki, mówią wierszyki, odgrywają scenki, rysują, wycinają, wyklejają, ucząc się przy tym słów i zwrotów znanych im z otoczenia.
W czasie zajęć ograniczamy komunikację w języku ojczystym do minimum, dzięki czemu dzieciaki uczą się komunikować swoje podstawowe potrzeby w języku angielskim.


WARSZTATY TEATRALNO-AKTORSKIE

Przedszkole „Bajkowa Akademia” wprowadza dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne. Dzieci wcielając się w postać, przeżywają losy bohaterów literackich. Dzięki zajęciom teatralnym każde dziecko uczy się cieszyć, smucić, pokazywać różne emocje, dostrzegać dobro i zło, zrozumieć motywy postępowania postaci.
W trakcie zajęć dzieci dowiadują się, jak powstaje sztuka teatralna poznają pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama, pantomima.
Dzięki zadaniom aktorskim przedszkolaki doskonalą swoją mowę, ćwiczą pamięć, rozwijają płynność ruchową.
Dzieci prezentują swoje zdolności w mini spektaklach organizowanych w ciągu roku.RYTMIKA

Organizowane w naszym przedszkolu zajęcia rytmiczne są doskonałą formą wychowania przez sztukę. Ćwiczenia rytmiczne rozwijają twórcza inwencję dziecka. Dzięki tej metodzie wychowania dziecko staje się nie tylko wrażliwe na sztukę, umuzykalnione, ale też aktywne, odważne, samodzielne i kreatywne.


Zajęcia obejmują:
•    naukę piosenki integracyjnej
•   naukę piosenek tematycznych, związane z aktualna porą roku,     świętami, uroczystościami
•    elementy tańców ludowych i współczesnych
•    zabawy ruchowe przy piosenkach rytmicznych
•    zapoznanie z instrumentami
•    przygotowanie występów na przedszkolne imprezy okolicznościoweZAJĘCIA STYMULUJACE MECHANIZMY PRAWO I LEWOPÓŁKULOWE - WCZESNA NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ

W tygodniowy plan zajęć włączamy ćwiczenia logopedyczne oparte o wiodącą w naszym przedszkolu metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.


RELIGIA

Lekcje religii odbywają się raz w tygodniu dla dzieci, których rodzice wypełnili deklarację zgody.